Metaal, IJzersterk?!

“Ik wil een ‘bottom-up’ dialoog in ons district Noord op gang brengen en jongeren meer enthousiast maken voor werken in de metaalsector!Anna van Lang, directeur Kraanservice en montage bv, Bestuurslid metaalunie Noord (portefeuille Onderwijs en scholing), Lid Techniekpact Noord

Volgens mij hebben metaalbedrijven in de regio Noord allemaal hetzelfde probleem en onder het motto “Delen is het nieuwe hebben..” organiseer ik een aantal voorbereidende middagen om met verschillende belanghebbenden te sparren over het enthousiasmeren van jongeren in de leeftijd 13-20 jaar voor onze sector.